Sobczak, W. (2009) „Ochrona dziedzictwa kultury w systemie prawnym Unii Europejskiej”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), s. 105-124. doi: 10.14746/ssp.2009.3.07.