Wandowicz, K. (2009) „Demokracja a religia w świetle klasycznych teorii umowy społecznej”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), s. 201-234. doi: 10.14746/ssp.2009.3.11.