Paradowski, R. (2007) „W sprawie projektu Preambuły do Konstytucji Unii Europejskiej”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), s. 37-41. doi: 10.14746/ssp.2007.1.03.