Sobczak, J. (2007) „Wolność wypowiedzi a ochrona dóbr osobistych osób pełniących funkcje publiczne”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), s. 43-119. doi: 10.14746/ssp.2007.1.04.