Lesiewicz, E. (2009) „Polska debata polityczna wobec eurokonstytucji”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), s. 53-68. doi: 10.14746/ssp.2009.4.04.