Balcerek, M. (2010) „Samorząd gospodarczy w koncepcji społecznej gospodarki rynkowej w RFN w latach 1949–1963”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), s. 117-134. doi: 10.14746/ssp.2010.2.09.