Narożna, D. i Nowak, K. E. (2017) „Własność intelektualna w uczelni publicznej (część 2). Casus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), s. 121–136. doi: 10.14746/ssp.2017.1.7.