Suchowiejko, W. (2017) „Polska kultura polityczna w świetle parlamentarnych debat budżetowych z lat 2001–2010. Wybrane aspekty”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), s. 235–254. doi: 10.14746/ssp.2017.1.13.