Potyrała, A. (2010) „Unia Europejska wobec nowych tworów państwowych (Casus Kosowa, Abchazji i Osetii Południowej)”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), s. 15-36. doi: 10.14746/ssp.2010.1.02.