Runiewicz-Jasińska, R. (2010) „Zgromadzenie Bałtyckie – instytucja trójstronnej współpracy parlamentarnej państw bałtyckich”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), s. 133-160. doi: 10.14746/ssp.2010.1.08.