Potyrała, A. (2010) „Niepodległość Kosowa w świetle opinii doradczej Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), s. 27-46. doi: 10.14746/ssp.2010.3.02.