[1]
M. Rewizorski, „Podmiotowość prawnomiędzynarodowa Wspólnot Europejskich oraz Unii Europejskiej”, 10.14746/ssp, nr 1, s. 45-64, mar. 2011.