[1]
M. Żyromski, „Legitymacja czy legitymizacja władzy. Doświadczenia państw Europy Środkowej”, 10.14746/ssp, nr 3, s. 7-26, wrz. 2012.