[1]
J. Sobczak i M. Gołda-Sobczak, „Problem rejestracji kościołów i związków wyznaniowych w polskim systemie prawnym”, 10.14746/ssp, nr 3, s. 55-86, wrz. 2012.