[1]
J. Runc, „Artykulacja i realizacja interesów ekologicznych w modelu autorytarnym”, 10.14746/ssp, nr 4, s. 207-226, grudz. 2012.