[1]
J. Skrzypczak, „Biopolityka wobec wyzwań postępu technologicznego w medycynie”, 10.14746/ssp, nr 4, s. 287-302, grudz. 2012.