[1]
M. Musiał-Karg, „Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej «Formy i sposoby legitymizacji władzy w Europie Środkowej i Wschodniej» (Collegium Polonicum, 10-11 maja 2012 r.)”, 10.14746/ssp, nr 4, s. 349-352, grudz. 2012.