[1]
P. Malendowicz, „Zideologizowanie przekazu prasy radykalnych ruchów społecznych w kontekście tabloidyzacji mediów (przykład prasy ruchu anarchistycznego)”, 10.14746/ssp, nr 1, s. 293-314, mar. 2013.