[1]
М. В. Кирчано, „Dyskursywne i wyimaginowane problemy we współczesnej polityce światowej”, 10.14746/ssp, nr 4, s. 125–140, grudz. 2014.