[1]
D. Baymolda, „Unia Europejska i Kazachstan: stan obecny i przyszłość”, 10.14746/ssp, nr 4, s. 159-166, grudz. 2014.