[1]
J. E. Żółtowska, „Układy wielkościowe największych ośrodków miejskich w państwach położonych na pomoście bałtycko-czarnomorskim”, 10.14746/ssp, nr 1, s. 23–42, grudz. 2018.