[1]
K. Żarna, „Przed rozwodem. Sytuacja polityczna na Słowacji w ramach Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej (1990–1992)”, 10.14746/ssp, nr 2, s. 35-48, grudz. 2018.