[1]
W. T. Modzelewski, „Polsko-rosyjskie pogranicze – od regionu izolowanego do transgranicznego”, 10.14746/ssp, nr 1, s. 5–24, maj 2019.