[1]
M. Greficz, „Outplacement jako narzędzie polityki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Unii Europejskiej”, 10.14746/ssp, nr 1, s. 177-190, maj 2019.