[1]
A. Feja-Paszkiewicz, „Referendum lokalne w sprawie utworzenia, połączenia, podziału i zniesienia gminy oraz ustalenia granic gminy – wybrane aspekty”, 10.14746/ssp, nr 1, s. 192-207, maj 2019.