[1]
Łukasz Scheffs, „O socjotechnicznych, a także prakseologicznych korzeniach doradztwa politycznego”, 10.14746/ssp, nr 4, s. 187–204, maj 2016.