[1]
T. Brańka, „Sytuacja prawnomiędzynarodowa Wysp Alandzkich w Unii Europejskiej”, 10.14746/ssp, nr 3, s. 5–23, cze. 2019.