[1]
S. Zabikh, „Działania legislacyjne Republiki Kazachstanu na rzecz zapewnienia stabilności gospodarczej i społeczno-politycznej podczas pandemii”, 10.14746/ssp, nr 4, s. 45–59, grudz. 2021.