[1]
R. Chwedoruk, „O anachroniczności polskiego kapitalizmu – niekonserwatywne krytyki liberalizmu we współczesnej Polsce”, 10.14746/ssp, nr 2, s. 5-24, grudz. 2003.