[1]
M. Rachwał, „Referendum jako forma udziału obywateli w kierowaniu sprawami publicznymi”, 10.14746/ssp, nr 2, s. 145-159, grudz. 2005.