[1]
A. Jarosz, „Rolnictwo polskie we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej, red. nauk. Zdzisław W. Puślecki, Maciej Walkowski”, 10.14746/ssp, nr 2, s. 260-264, grudz. 2005.