[1]
J. Skrzypczak, „Prawa i obowiązki stron umowy licencyjnej dotyczącej wzorów przemysłowych w świetle regulacji krajowych i Unii Europejskiej”, 10.14746/ssp, nr 3, s. 93-104, wrz. 2009.