[1]
W. Sobczak, „Ochrona dziedzictwa kultury w systemie prawnym Unii Europejskiej”, 10.14746/ssp, nr 3, s. 105-124, wrz. 2009.