[1]
E. Lesiewicz, „Polska debata polityczna wobec eurokonstytucji”, 10.14746/ssp, nr 4, s. 53-68, grudz. 2009.