[1]
M. Balcerek, „Samorząd gospodarczy w koncepcji społecznej gospodarki rynkowej w RFN w latach 1949–1963”, 10.14746/ssp, nr 2, s. 117–134, cze. 2010.