[1]
W. Suchowiejko, „Polska kultura polityczna w świetle parlamentarnych debat budżetowych z lat 2001–2010. Wybrane aspekty”, 10.14746/ssp, nr 1, s. 235–254, mar. 2017.