Rewizorski, M. „Podmiotowość prawnomiędzynarodowa Wspólnot Europejskich Oraz Unii Europejskiej”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1, marzec 2011, s. 45-64, doi:10.14746/ssp.2011.1.03.