Jurga-Wosik, E. „Dwie Dekady przeobrażeń mediów Lokalnych południowo-Zachodniej Wielkopolski”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1, marzec 2012, s. 295-20, doi:10.14746/ssp.2012.1.12.