Churska-Nowak, K., i Łukasz Fojutowski. „Ewolucja Marketingu Politycznego W Percepcji wyborców”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 2, czerwiec 2012, s. 31-44, doi:10.14746/ssp.2012.2.03.