Żyromski, M. „Legitymacja Czy Legitymizacja władzy. Doświadczenia państw Europy Środkowej”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 3, wrzesień 2012, s. 7-26, doi:10.14746/ssp.2012.3.01.