Runc, J. „Artykulacja I Realizacja interesów Ekologicznych W Modelu Autorytarnym”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 4, grudzień 2012, s. 207-26, doi:10.14746/ssp.2012.4.11.