Zawadzka, Z. „Infotainment a Ochrona prywatności osób Powszechnie Znanych”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1, marzec 2013, s. 183-97, doi:10.14746/ssp.2013.1.10.