Malendowicz, P. „Zideologizowanie Przekazu Prasy Radykalnych ruchów społecznych W kontekście Tabloidyzacji mediów (przykład Prasy Ruchu Anarchistycznego)”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1, marzec 2013, s. 293-14, doi:10.14746/ssp.2013.1.16.