Jurga-Wosik, E. „Sportowe Pasje Kobiet. Przyczynek Do jakościowych Badań Nad zawartością treści W Prasie Regionalnej I Lokalnej Wielkopolski Oraz Jej Pogranicza”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1, marzec 2013, s. 329-56, doi:10.14746/ssp.2013.1.18.