Szynol, A. „Cyfryzacja Polskiej Telewizji – możliwość Rozwoju Czy Stracone Szanse”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 2, czerwiec 2014, s. 39-66, doi:10.14746/ssp.2014.2.3.