Baymolda, D. „Unia Europejska I Kazachstan: Stan Obecny I przyszłość”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 4, grudzień 2014, s. 159-66, doi:10.14746/ssp.2014.4.8.