Donaj, Łukasz, i N. Kusa. „“Non-Campaign of a Non-candidate” – Alexei Navalny in the 2018 Presidential Election in Russia”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 3, grudzień 2018, s. 21-34, doi:10.14746/ssp.2018.3.2.