Greficz, M. „Outplacement Jako narzędzie Polityki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw W Unii Europejskiej”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1, maj 2019, s. 177-90, doi:10.14746/ssp.2015.1.10.