., . „Komunikat Z Posiedzenia Kapituły Ogólnopolskiego Konkursu Im. Czesława Mojsiewicza”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 4, maj 2016, s. 257, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/article/view/19016.