Brańka, T. „Sytuacja prawnomiędzynarodowa Wysp Alandzkich W Unii Europejskiej”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 3, czerwiec 2019, s. 5-23, doi:10.14746/ssp.2017.3.1.